Spoločnosť STOP TOUR, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Poistenie

Poistenie proti úpadku

Naša CK STOP TOUR  je v zmysle zákona č.170/2018 Z.z. poistená proti úpadku a insolventnosti v poisťovni Union poisťovňa, a.s. Ak by vznikla poistná udalosť, teda neposkytnutie zaplatenej služby z dôvodu preukázanej insolventnosti CK, poisťovňa poskytne plnenie vo výške preukázanej finančnej straty, ktorá vznikne poistenému neuskutočnením zaplatenej služby, maximálne však do výšky poistnej sumy. V cenách pobytov je zahrnuté poistenie proti úpadku a insolventnosti.

Odporúčame Vám uzavrieť cestovné poistenie, ktoré Vám sprostredkujeme v mene poisťovne Union poisťovňa, a.s. Poistenie je uvádzané ako odporúčaný príplatok a je vo výške 2 Eur / osoba / deň. 

Poistenie zahŕňa nasledovné poistenia platné v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok cestovného poistenia: 

 1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí 
 2. poistenie batožiny 
 3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 4. úrazové poistenie 
 5. poistenie storna zájazdu 
 6. poistenie nevydarenej dovolenky 
 7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu 
 8. poistenie doprovodu
 9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb 
 10.  poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného 
 11.  poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa 
 12.  poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla 
 13.  poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku 
 14.  poistenie oneskoreného nástupu na zájazd 
 15.  poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
 16.  asistenčné služby v zahraničí